FAUST - Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation

FP7-ICT-2009-4

Catalŕ English Français Română Espańol

FAUSTLogo.gif

Projekt FAUST bude rozvíjet systémy strojového překladu (SP), které budou rychle a inteligentně reagovat na zpětnou vazbu od uživatelů. Současné systémy SP na síti poskytují velkoobjemové překládání s minimem skutečné interakce. Většina systémů neposkytuje uživatelům žádnou možnost okomentovat nebo opravit výsledky překladu. Další systémy zpětnou vazbu chtějí, ale uživatelé nevidí žádné zlepšení, které by jejich činnost přinesla: překlad se v reakci na uživatelskou zpětnou vazbu nemění. Našim cílem je vyvinout velkoobjemový překladový systém, který na uživatelskou zpětnou vazbu bude reagovat v reálném čase.

Budeme stavět na nejlepších současných komerčních statistických systémech SP vyvinutých firmou Language Weaver a dostupných přes firmu Softissimo Inc na adrese http://www.reverso.net. Náš výzkum bude založen na obousměrných překladech mezi těmito pěti dvojicemi oficiálních jazyků EU:

  • čeština-angličtina ; francouzština-angličtina ; rumunština-angličtina ; španělština-angličtina ; španělština-katalánština

Také budeme studovat překlady z arabštiny a čínštiny do angličtiny. Systémy, které vyvineme, budou uživatelům přímo k dispozici na stránce http://www.reverso.net. Vyvineme nové mechanismy na zpracovávání zpětné vazby, které podpoří uživatele v interakci se stystémem a v poskytování zpětné vazby. Tímto způsobem získáme data, která se budou sestávat z uživatelských posudků kvality překladu a zpětné vazby pro opravování překladů, podle nichž budeme svůj výzkum dál směrovat.

Cíle projektu:

  • Vylepšit stránku pro velkoobjemový překlad Reverso.net experimentální a evaluační infrastrukturou, která umožní studovat okamžitou uživatelskou zpětnou vazbu ve SP.
  • Vytvořit nové mechanismy pro sbírání zpětné vazby na síti, které omezí šum v uživatelské zpětné vazbě a zvýší užitečnost vstupů z internetu.
  • Automaticky získávat nová data na zkoumání překladů doplněných uživatelskou zpětnou vazbou.
  • Vyvinout mechanismy pro okamžité začleňování uživatelské zpětné vazby do systémů strojového překladu, které jsou v nepřetržitém provozu, jako například systém na stránce Reverso.net.
  • Vytvořit nová automatická měření kvality překladu, která budou reflektovat preference naučené z uživatelské zpětné vazby.
  • Vyvinout nové překladové modely založené na datech z uživatelské zpětné vazby a integrovat generování přirozeného jazyka přímo do SP; tím vylepšit plynulost překladů a omezit negativní zpětnou vazbu od uživatelů.

Project Fact Sheet